Wij adviseren en ontwerpen zowel op uurbasis als op projectbasis. Voor projecten werken wij met specifiek opgestelde contracten en betalingstermijnen. Algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam, 33258338.

Voor de levering van onze Venitiaanse stoffen aan architecten en decorateurs zijn de leverings-voorwaarden en groothandelsprijzen bij ons op te vragen.

Rachel van der Brug, 1966: Klassieke talen, archeologie, Artemis: styling, kleurenleer.
Mail Rho Interiors, Prinsengracht 827, 1017 KB  Amsterdam
Ineke Schierenberg